Jak działa panel fotowoltaiczny

Zasada działania paneli fotowoltaicznych polega na tym, że ogniwa fotowoltaiczne, z których złożone są panele zamieniają energię słoneczną w energię elektryczną.

Fotony ze słońca padają na płytkę krzemową, z której zbudowane jest ogniwo fotowoltaiczne. Jednostka światła jest pochłaniana przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ten ruch to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza półprzewodnikowego typu p-n możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej, w ten sposób energia świetlna zostaje przekształcona w elektryczną.

Produkcja energii w ogniwie odbywa się tylko wtedy, gdy padają na nie promienie słoneczne. Na skutek wchłonięcia energii promieniowania słonecznego część elektronów znajdujących się na powierzchni atomu krzemu zostaje z niej wybita. Elektrony, które opuścił swoje miejsce, pozostawiają po sobie tzw. dziury. Na styku złącza p-n istniejące pole elektryczne przesuwa wolne elektrony w kierunku warstwy typu n, zaś dziury w kierunku warstwy typu p. Prowadzi to do powstania napięcia elektrycznego. Przyłączenie odbiornika do ogniwa i zamknięcie obwodu elektrycznego spowoduje przepływ prądu stałego.

Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, więc aby korzystać z energii elektrycznej musimy zainstalować falownik (inwerter), który zmieni prąd stały paneli fotowoltaicznych na przemienny. Dalej falownik jest podłączony do licznika dwukierunkowego.

Instalacja PV jest dobrym rozwiązaniem ekologicznym ze względu na brak emisji dwutlenku węgla czy siarczanów. Nie produkuje spalin zanieczyszczających środowisko. Inwestując w instalację fotowoltaiczną kończą się problemy z rachunkami za prąd. Korzystanie z instalacji fotowoltaicznej jest całkowicie darmowe i długotrwałe.