Jak działa licznik dwukierunkowy

 

Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej sieciowej jest licznik dwukierunkowy. Jego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja fotowoltaiczna oraz pobranej z sieci publicznej. Jest to więc urządzenie pomiarowe, które dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu – do sieci oraz z sieci. Na ich podstawie prosument rozlicza się z zakładem energetycznym. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana. Jedyną różnicą jest dodatkowa mikroinstalacja do produkcji prądu. W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzema fazami. 

Równie ważnym elementem tworzącym systemy fotowoltaiczne oraz instalacje PV jest inwerter solarny, inaczej falownik. To urządzenie, które można śmiało nazwać sercem całej instalacji. Jego zadaniem jest bowiem konwertowanie prądu stałego, dostarczanego przez panele słoneczne, na prąd przemienny, którego parametry będą zgodne z parametrami sieci publicznej. Bez niego wyprodukowana energia byłaby bezużyteczna, ponieważ przy jej pomocy nie moglibyśmy zasilać urządzeń używanych w domu czy firmie.

Co to jest net metering (netmetering, net-metering)?

Nazwa pochodzi od angielskiego wyrażenia net metering - czyli opomiarowanie netto. W Polsce zapisywana jest w różny sposób (netmetering, net metering, net-metering), ale oznacza to samo - możliwość magazynowania energii elektrycznej w sieci energetycznej. 

Net metering w dość jednoznaczny sposób nawiązuje do lokalnego konsumenta, który jest jednocześnie producentem energii elektrycznej czyli tzw. prosumentem. W tym kontekście net metering to określenie oznaczające rozliczanie się z dostawcą energii elektrycznej z różnicy energii pobranej i oddanej do sieci. Tę różnicę można określić dzięki licznikowi dwukierunkowemu, który wskazuje dokładne ilości energii oddanej i pobranej.

1. Kto ponosi koszty przyłączenia instalacji do sieci?

Wszystkie koszty związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci energetycznej, czyli koszty instalacji układów zabezpieczających i nowego licznika dwukierunkowego, ponosi operator.

2. Skąd będę wiedział, ile energii oddałem a ile pobrałem z sieci?

Podczas przyłączania instalacji fotowoltaicznej do sieci operator montuje specjalny licznik dwukierunkowy, który zlicza ile energii zostało pobrane a ile oddane do sieci. 

3. Czy operator sieci energetycznej ma obowiązek przyłączyć moją instalację fotowoltaiczną?

Operator ma obowiązek przyłączyć Twoją instalację do sieci. Zazwyczaj wszystkie informacje dotyczące potrzebnych dokumentów oraz wniosku w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej sieci.

Całą dokumentacją wymaganą przez operatora zajmujemy się my lub pomagamy klientom w ich wypełnieniu.